BEGRIPPENLIJST

 • Focusing helpt je om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt. Stapsgewijs leer je luisteren naar wat je lichaam en je onbewuste je vertellen over je leven. Dit geeft houvast en richting in iedere situatie waarmee je te maken hebt.

 

 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel bewustwording. Je leert ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken.

 

 • TA (Transanctionele Analyse) is een gestructureerde, heldere vorm van psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. TA omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan.
  De boodschap is: leef je leven, neem daar verantwoordelijkheid voor,  je hebt je lot in eigen handen.

 

 • Het Systemisch Werken vind zijn oorsprong in de systematische familietherapie van Bert Hellinger. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar. We worden allen beïnvloed door het systeem waar we deel vanuit maken. In Systemisch Werken gaat het om het openen van de verstrikkingen en het herstel van de orde. In verbinding met het familiesysteem ontstaat vrijheid om het eigen leven in te vullen.

 

 • Supervisie en intervisie zijn begeleidingsvormen die ondersteunen in de professionele ontwikkeling.
  Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarin methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.
  Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een beroep wordt gedaan op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie.