Ik weet niet wat ik moet zeggen

Als familie, vrienden of bekenden worden getroffen door het verlies van een dierbaar iemand, willen we graag helpen. Velen weten echter niet goed hoe dit te doen. Dat is te begrijpen want men heeft het nergens geleerd. En als je terugvalt op je eigen verlieservaringen dan heeft men vaak voorbeelden meegemaakt van vrienden of familieleden die met de beste intenties, verkeerde dingen hebben gezegd of gedaan. B.v.: ‘Hij heeft een mooie leeftijd mogen bereiken’. ‘Je mag blij zijn dat haar lijden nu voorbij is’. ‘Gelukkig heb je nog andere kinderen’ etc. En hoe goed bedoeld ook, deze opmerkingen kunnen kwetsen op het moment dat intens verdriet het overwegende gevoel is bij de rouwende. Dit mocht ik onlangs meemaken bij een cliënt. Ze had na zoveel jaren nog steeds veel last van een goedbedoelde opmerking uit haar netwerk na het overlijden van haar dochter… Het valt vaak ook niet mee om bij een rouwende aanwezig te zijn. Om het uit te houden bij de pijn en het verdriet van de ander. Dan zeggen we vaak onhandige troostende dingen omdat we de ander willen helpen en óók om uit de ongemakkelijke situatie te komen. Echter alleen luisteren en daarbij aandachtig aanwezig zijn kan zo troostend zijn. De ander laten vertellen en huilen. Erbij zijn en blijven. Niet met je eigen verhaal ertussen komen. Uitspreken: Ik weet niet wat ik moet zeggen bij je intense verlies, je verdriet raakt me’. Aanraken als het kan en mag door de hand vast te pakken of een arm over de schouder te leggen.

Na een tijdje gaan we er vaak vanuit dat we de ander het meest helpen door het gemis en het verlies maar niet ter sprake te brengen. Niets is echter minder waar. Door de naam van de overledene te vermijden kan de rouwende nog meer in een isolement komen. Vraag gerust aan de rouwende wat op prijs wordt gesteld. Denk verder aan bijzondere dagen; geboorte- en sterfdagen. Feestdagen. Schenk er aandacht aan door een kleine attentie te brengen of te sturen. Vraag wat je kunt betekenen. En hoe moeilijk ook, als rouwende kun je zelf ook kenbaar maken wat je nodig hebt. Probeer naast de verdrietige herinneringen ook blije herinneringen te delen. Het is vaak heel troostend om van anderen hun herinneringen te horen.

Laten we zo een lichtpuntje voor elkaar mogen zijn.

Verlies loopt je hele leven mee

Het is een fabel om te denken dat verlies overgaat. Een betekenisvol verlies loopt je hele leven met je mee. Dat merk ik zelf nu de sterfdatum van mijn man Frank dichterbij komt. Er komen weer meer herinneringen terug en ook meer gemis. En ik rouw weer op een andere laag over wat ik verloren ben. Ik bemerk het ook bij cliënten. Een nieuw verlies kan zomaar weer een oud verlies oproepen. Soms zelfs uit je kindertijd. Verliezen daarna geleden zijn er als het ware opgestapeld. Wat bijzonder is het dan om aan de hand van de levenslijn aan de slag te gaan met een verlies wat op dat moment de meeste aandacht vraagt. En om dan te bemerken dat er ook in de andere gestapelde verliezen iets positief verschuift. Dat er zodoende iets meer heling en vrede ontstaat naar de eigen levensgeschiedenis.

Nu officieel Rouwbegeleider

Ik heb een drukke periode achter de rug. Mijn verhuizing naar de Gemeenschap De Hooge Berkt afgelopen februari is goed verlopen maar heeft me veel tijd en energie gekost. Zeker samen met mijn jaarstudie bij buro Nazorg, die de nodige aandacht vroeg. Erg intensief, zeker met mijn verhuizing die zo in het teken stond van afscheid nemen en loslaten. Loslaten van de plek waar ik samen met Frank zo gelukkig ben geweest. Voor mij echter zo noodzakelijk om me volledig te kunnen openen voor een nieuwe toekomst. De realiteit van zijn dood is nu in mijn hele wezen doorgedrongen. Het is zoals het is…en ik ga en wil verder. En ik wil verder als rouwdoula. Een begrip wat Patty Duijn introduceert. Een rouwdoula is een wijze dienende vrouw die bemoedigt, bemiddelt en bijstaat in de levensvragen rondom leven en dood. Het sluit aan bij mijn favoriete boek uit de opleiding: Ruimte om te sterven door Carlo Leget. Vanuit innerlijke ruimte ga je het gesprek aan rondom thema’s als: ik en de ander, doen en laten, vasthouden en loslaten, vergeven en vergeten, geloven en weten. Het past bij mijn eigen leerproces waarin ik het nieuw geleerde wil integreren met mijn ervaringsgerichte manier van werken: Ga eens na in jezelf wat vraagt nu aandacht? Het sluit ook aan bij mijn eindpresentatie waar ik middels mijn eigen gemaakte talking stick (=praatstok die wordt gebruikt door Indianen in Noord- Amerika) mijn persoonlijke en professionele proces van het afgelopen jaar heb verteld. Als je de stok in handen hebt krijg je alle ruimte om je verhaal te vertellen, de toehoorders luisteren alleen…net zolang totdat jij het gevoel hebt gehoord en verstaan te zijn. Volgens mij gaat het dáár om in de begeleiding dat je de ander hoort, ziet en verstaat in de levensvragen die op dat moment spelen. Het mooie was dat ik in het maken van de talking stick, door er voor mij relevante symbolen aan te hangen, zo opnieuw een heling naar mijn eigen rouwproces ervaren heb.

Aan het begin van het nieuwe jaar

Zo, ik ontwaak uit mijn ‘winterslaap’. Mijn tijd van inkeer heb ik vandaag afgesloten middels een prachtige wandeling met twee goede vrienden. Vooral genoten van het licht en de prachtige luchten; met de vele schakeringen van licht en donker. Beloftevol! Zo stap ik ook de drempel over, het nieuwe jaar in. Wat zal het nieuwe jaar brengen aan donker en licht? Allereerst wordt toch weer de rouw geroepen omdat ik deze maand de sterfdag van mijn moeder en Frank herinner. Het gemis van hen omhult mijn hart. En dankbaarheid omdat ik me gedragen weet door hun liefde voor mij.
En dan mijn nieuwe stap de toekomst in. Mijn verhuizing eind van de maand richting Bergeijk. Op weg naar hernieuwd broeder- en zusterschap door in de Gemeenschap De Hooge Berkt te gaan wonen. Spannend! Af en toe kan schrik me overvallen. Dat heeft alles te maken met het vertrouwde loslaten en me toevertrouwen aan het onbekende. Ook al ken ik het hier, ik ben altijd een lid op afstand geweest. Ik spring er nu midden in. Te midden van ‘broeders en zusters’ die me zullen verrijken maar waar ik me ook aan zal schuren. Ook dit licht en donker in de ontmoeting heb ik nodig om meer mens te kunnen worden. Dat vraagt dat ik open en vrij blijf en dat kan als ik in contact blijf met de Bron in mij.

Licht

Ik ben zo druk als een klein baasje. Mijn a.s. verhuizing medio januari heb ik in gang gezet. Dat betekent dat ik afspraken heb gemaakt met de verhuizers en een datum geprikt. Ik ben verder gegaan met spullen uitzoeken, ordenen en sorteren. Tegelijkertijd mag ik nieuwe cliënten verwelkomen en groei ik in mijn begeleiding. Ik word gelukkig wanneer ik als gids een stukje mee mag lopen op het levenspad van de ander. Dat ik de ander nabij mag zijn in het verlies en gemis. En dan in het contact en in de ontmoeting een stukje heling op te zien treden.
Nu we de donkere dagen zijn ingegaan wèl met uitzicht op het Licht dat met iedere adventszondag verder zal aangloeien, het volgende gedicht(van wie het is kan ik niet zo snel achterhalen):

Licht

Juist
als het verdriet
zwaar is,
moet troost
licht zijn.

Licht als het
vogelveertje
dat in het bos
voor je voeten dwarrelt,
dat je opraapt,
dat zacht is aan je
wang
en dat je met een glimlach
in je knoopsgat steekt.

Eerste bericht

Gisteren een blogpagina toegevoegd aan mijn website. Regelmatig zal ik hier berichtjes posten die met mijn vak als Rouwbegleider/ – therapeut te maken hebben. Ik hoop dat ik op die manier beter herkenbaar word in mijn ervaringsgerichte manier van werken met verlieservaringen.

Wat belangrijk is het toch om aanwezig te zijn in de ontmoeting. En zo de ander te helpen in het proces van aandacht geven aan wat zich lichamelijk en emotioneel aandient. Ook vanmorgen tijdens een cliëntencontact viel me weer op hoezeer we geneigd zijn dát weg te drukken. In de hoop dat het dan weggaat en vanzelf overgaat. Het is ook vaak schaamte wat ons weghoudt bij ons gevoel over een situatie of gebeurtenis. En wat is het mooi als de signalen die ons lijf aangeeft er mogen zijn. Soms ervaren als een brok in de keel of de opeens gevoelde spanning in onze maag of vul zelf maar verder in. En er dan zonder oordeel en met compassie naar kijken en dan ervaren dat het lucht geeft. Een mooi beeld dat ik pas in één van mijn trainingen aangereikt kreeg was dat we ons ‘waarom’ of dat wat we tegenkomen in onszelf, in een kommetje in onze hand mogen leggen. Je kunt er dan met enige afstand naar kijken en zien: ‘Iets in mij is… en vul hier maar in wat je gevoel je aangeeft. Dit is het begin van verandering en van heling…