LOTGENOTENGROEP

Jong je partner verloren en kan je daar hulp bij gebruiken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Samen met Caroline de Reus van praktijk Balans rouw- en verliescoaching, https://www.balansrouw-enverliescoaching.nl/ in samenwerking met Zeeuws Verlies start ik in het voorjaar 2023 deze lotgenotengroep.

Als je partner overlijdt is dat ingrijpend, zeker wanneer je nog volop in de opbouw van je leven zit. Ben jij op zoek naar troost, (h)erkenning en inspiratie over hoe je je leven en dat van je eventuele gezin opnieuw kan vormgeven rondom het gemis? Wij bieden onder deskundige begeleiding een lotgenotengroep voor jonge weduwen en weduwnaars (25-45 jaar) aan.  We richten ons op de gehele provincie Zeeland. Je ontmoet anderen die net zoals jij rouwen, missen en verder moeten.

Hoe werkt het?

Je krijgt uitleg over wat rouw is en met je kan doen, praktische informatie en deelt in alle vertrouwelijkheid en veiligheid ervaringen, gevoelens en tips met elkaar. Er is veel ruimte voor elkaars verhalen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, dat deelnemers samen bepalen en gebruiken we verschillende werkvormen.

Waar en wanneer?

De groep komt bijeen op Hof van Ook, Dekkersweg 4, 4456 NT Lewedorp.

Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Bij minimaal 6 aanmeldingen gaat de groep van start. De lotgenotengroep komt 6 keer bij elkaar. Na een paar maanden volgt nog een terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en zijn om de 2 weken.

We starten donderdagmorgen 30 maart van 10.00 uur tot 12.30 uur. Inloop vanaf 09.45 uur. De andere data zijn: 13 en 28 april, 11 en 25 mei en 8 juni.  De terugkombijeenkomst is gepland op 5 oktober 2023.

Informatie

Je kunt meedoen als het verlies langer dan zes maanden oud is. Je bent dan in staat om anderen in de groep aandacht te geven zonder dat het eigen verlies te zeer op de voorgrond staat en eigen verdriet interactie beperkt. Na aanmelding vindt een uitgebreide telefonische intake plaats waarin we je situatie bespreken, samen nagaan of lotgenotencontact bij je past en op dit moment de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is. In afwachting van de start van de lotgenotengroep is individuele rouwcoaching mogelijk.

Voor deelname aan de lotgenotengroep wordt een bijdrage in rekening gebracht. Deze valt niet onder vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering. Wellicht dat een eventuele werkgever bereid is een vergoeding te betalen.

Aanmelden telefonisch of middels een email:

Heleen Allemekinders, praktijkrouwkost@gmail.com, tel. 06-41579449
Caroline de Reus, balanscoaching@zeelandnet.nl, tel. 06-12876309

We kijken er naar uit je te ontmoeten!

Ben je op zoek naar een andere lotgenotengroep?

Je kunt je dan aanmelden voor onze interesselijst. Deze lijst helpt ons om nieuwe lotgenotengroepen samen te stellen. Je verlies kan te maken hebben met overlijden of met levend verlies. We willen de groepen samenstellen in de volgende leeftijdscategorie├źn: adolescenten, jong volwassenen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen.