TARIEVEN

Het kennismakingsgesprek is gratis. Tijdens dit gesprek bespreken we je hulpvraag en licht ik mijn werkwijze toe.

Tarief 1 uur: €  82,50                                                                                                                                                                    Tarief 1.5 uur: € 120,00 (voor relatie en gezinsgesprekken)

Mocht het bedrag een bezwaar zijn om een begeleidingstraject aan te gaan dan kunnen we tot een wederzijds passend passend tarief komen.

De kosten worden door meerdere verzekeraars  gedeeltelijk vergoed in het pakket aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve geneeswijzen. De vergoeding verschilt per verzekeringsmaatschappij. Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht op de website van mijn beroepsvereniging: www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html

Momenteel ben ik een mobiele hulpverlener en richt ik me op wandelcoaching.

Ik kan ook op huisbezoek komen. Een gesprek in mijn camper is ook mogelijk.

Ik richt me op de gehele provincie Zeeland en breng         € 0,23 per km in rekening vanaf mijn thuisadres in Goes.