WERKWIJZE

ERVARINGSGERICHT

In verlies- en rouwsituaties worden veel emoties in het lichaam opgeslagen. Onze rouw kent vaak geen taal en geen woorden. Als we iets verliezen is er een schreeuw, letterlijk of meer verstopt in het lichaam. Hierdoor raakt onze levensenergie geblokkeerd. Contact met anderen en de verbinding met het leven wordt moeizamer. Hoe kom je uit deze impasse?

Tijdens de begeleiding maak ik veel gebruik van de Focusing methode. Het is een effectieve manier van aandacht geven aan emoties en dieperliggende gevoelens. Je leert ‘scherpstellen’ op wat lijfelijke gevoelens aangeven over situaties en thema’s in je leven. Stapsgewijs leer je luisteren naar wat je lichaam en je onbewuste je vertellen.
Dit geeft houvast en richting in je leven. Er komt weer grond onder je voeten zodat je door het pad van je verlies heen kunt lopen. Ieders pad is uniek en ieder volgt daarin de eigen weg. Je leert een balans vinden tussen verdrietig blijven en toch bij dat verdriet weg te kunnen gaan. Verdriet is niet eindig, je neemt een betekenisvol verlies je hele leven mee.

Mijn begeleiding is erop gericht dat je in de loop van de tijd in staat bent om weer opnieuw contact te maken en je te verbinden met anderen en het leven. Het is gericht op heling en innerlijke groei.

BETROKKEN EN RESPECTVOL 

In de ontmoeting ben ik aandachtig, betrokken en luisterend aanwezig. Ik ben daarin respectvol, transparant, nieuwsgierig en creatief.

INTAKE EN AFSPRAKEN

Tijdens het eerste gesprek verkennen we je hulpvraag en bespreken we of ik vanuit mijn professie iets voor je kan betekenen. We komen met wederzijdse instemming tot een werkovereenkomst waarin we samen op zoek gaan naar hulpbronnen en betekenisvolle doelen. We maken een inschatting over het te verwachten traject, zodat je weet waar je aan toe bent. Tijdens de voortgang zullen we regelmatig evalueren en de doelen zo nodig bijstellen om tot een goede afronding te kunnen komen.