WIE BEN IK?


Mijn naam is Heleen Allemekinders (1964). Ik ben geboren in Zeeland en na heel wat omzwervingen ben ik weer in Zeeland terecht gekomen en woon ik in Burgh-Haamstede.

Van 1999 tot 2016 ben ik werkzaam geweest als Algemeen Maatschappelijk Werker. Ik heb mensen met uiteenlopende hulpvragen op het gebied van verlies en rouw begeleid met de bijbehorende stress- en spanningsklachten.

Tijdens mijn werk als maatschappelijk werker heb ik verdiepende opleidingen gevolgd om veranderingsprocessen op identiteitsniveau te kunnen begeleiden.

Eigen verlieservaringen dwongen me regelmatig een pas op de plaats te maken. Ik heb daardoor verscheidene keren in mijn leven de rouwcirkel doorlopen en weet van stagnatie én het leven opnieuw vastpakken. Ik stond versteld over mijn veerkracht en zelfherstellend vermogen toen ik mijn ‘rauwe rouw’ aan durfde te kijken.

Er ontstond daarna het verlangen om in een eigen praktijk deze persoonlijke inzichten samen te voegen met mijn professionele kwaliteiten. Zo zijn mijn eigen verlieservaringen een meerwaarde in mijn werk geworden.

MIJN EXPERTISE

  • opleiding Maatschappelijk Werk (Hogeschool Ede)
  • opleiding Focusingbegeleider (René Maas Hilversum en Sentir Opleidingen Nijmegen)

Focusing helpt je om beter te ervaren en te begrijpen wat onbewust bij je speelt. Stapsgewijs leer je luisteren naar wat je lichaam en je onbewuste je vertellen over je leven. Dit geeft houvast en richting in iedere situatie waarmee je te maken hebt.

  • opleiding NLP Practitioner ( Seth Academie)

 NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel bewustwording. Je leert ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken.

  • opleiding Professionele Communicatie ( NLP/TA/ Systemisch Werk): post HBO (Phoenix opleidingen Utrecht)

TA (Transanctionele Analyse) is een gestructureerde, heldere vorm van psychotherapie die vooral gericht is op praktisch gerichte persoonlijke groei en verandering, en daarbij de interactie tussen mensen als eerste aangrijpingspunt neemt. TA omvat ook een theorie over hoe mensen psychisch in elkaar zitten en hoe psychische problemen ontstaan.
De boodschap is: leef je leven, neem daar verantwoordelijkheid voor,  je hebt je lot in eigen handen.

Het Systemisch Werken vind zijn oorsprong in de systematische familietherapie van Bert Hellinger. De methodiek maakt verstoorde verhoudingen binnen systemen (familie en organisaties) zichtbaar. We worden allen beïnvloed door het systeem waar we deel vanuit maken. In Systemisch Werken gaat het om het openen van de verstrikkingen en het herstel van de orde. In verbinding met het familiesysteem ontstaat vrijheid om het eigen leven in te vullen.

  • specialisatie ‘Individuele Begeleiding’ (Phoenix Opleidingen)
  • diverse trainingen in de individuele-, relatie- en gezinsbegeleiding
  • opleiding Verlies- en Rouwbegeleider (Buro Nazorg Zwolle)
  • bijscholing wandelcoaching (Bivt)
  • opleiding ontspanningsmassage (Sepia opleidingen)

Om mijn professionele kwaliteiten te waarborgen volg ik regelmatig een bijscholing en maak ik gebruik van intervisie en supervisie.

Supervisie en intervisie zijn begeleidingsvormen die ondersteunen in de professionele ontwikkeling.
Supervisie is een individueel leertraject onder leiding van een supervisor waarin methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij een beroep wordt gedaan op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten in de eigen werksituatie.

AANGESLOTEN BIJ

     Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: VPMW 7203

Register Beroepsbeoefenaren Complementair Zorg: licentienr 809998R

     Stichting Focusing Nederland

      Deelnemer Ethische Code Phoenix Opleidingen

Opgenomen in  het verwijsbestand van het LSV: Landelijk Steunpunt bij Verlies

  Opgenomen in het verwijsbestand van Buro Nazorg

  Condole is een app waar ik als verlies- en rouwbegeleider in vermeld sta.

Opgenomen in het verwijsbestand vind-een-therapeut

Als vrijwilliger ben ik betrokken bij de Stichting Zeeuws Verlies: https://zeeuwsverlies.nl/ en bij de Stichting Westerlicht afdeling Zierikzee, een inloophuis in Zeeland voor mensen met kanker en hun naasten: https://westerlicht.eu/